Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Wat is een waar geloof?
 
Over deze vraag zat ik na te denken. Het antwoord was niet moeilijk te geven. We kennen zondag 7 uit de H.C.
Een waar geloof is een beproefd geloof. Wat is een waar geloof? Toen kwam mij onderstaande gebeurtenis onder de aandacht. Ja, als een spiegel om een blik in te slaan. Ter onderzoek. Ik wil het ook u/jou als een spiegel voorhouden.
Een christen werd gearresteerd, geslagen en mishandeld. Hij wilde zijn geloof niet verloochenen. Toen zei de communistische leider, die de ondervraging in handen had: Ik ben moe. Wij zullen jou geen pak slaag meer geven. Wij zullen je naar SiberiŽ overplaatsen. SiberiŽ is een plaats waar de sneeuw nooit smelt. Het is een plaats van veel lijden. Wij zullen jou en jouw hele gezin naar SiberiŽ overplaatsen.
De christen glimlachte. Toen de beambte hem zei: Wij zullen jou en jouw gezin overplaatsen, antwoordde de christen met een glimlach: Kapitein, waarheen kunt u mij overplaatsen? De hele wereld is van mijn Vader. Waar u mij ook heen stuurt, ik zal altijd op mijns Vaders aarde zijn. Nu werd de communist erg kwaad. Hij zei: ik zal al je eigendommen van je afnemen. De christen glimlachte nog steeds en zei: u hebt de vrijheid om al mijn bezittingen af te nemen, maar ik beklaag u want ik heb rijkdommen in de hemel verzameld en daarvoor zult u een erg hoge ladder moeten hebben. Op aarde heb ik niets. Nu dacht de beambte dat er de spot met hem gedreven werd. Hij schreeuwde: wij zullen je doodschieten.
De christen antwoordde met een glimlach: als u mijn leven in deze wereld wegneemt, zal mijn werkelijke leven van zegen en schoonheid beginnen. Ik ben niet bang om gedood te worden.
De communist schreeuwde naar hem: wij zullen je niet doden. Wij zullen ieder van jullie in een cel zetten, achter gesloten deuren met tralies, en niemand krijgt toestemming om jullie te bezoeken. De christen antwoordde: u kunt mij nooit alleen in een cel opsluiten. Ik heb een Vriend, die door gesloten deuren en tralies heen kan komen. Niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus.