Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

'n Preek zus', 'n preek zo'.
 
Het is soms om moedeloos van te worden: en de dominees preken maar voort: rouwpreken, trouwpreken, dooppreken, bijbellezingen enz…..en ze preken, maar geen mens komt tot inkeer, wederkeer, terugkeer. Soms horen we dat gezegd wordt: de preek was goed bevallen, maar er vond geen geestelijke bevalling plaats. Alles blijft bij hetzelfde. De één zingt voor het orgel uit en de ander komt er achteraan, maar er vallen geen muren. We gaan toch maar weer verder als uw herder en leraar met liefde, met vallen en opstaan. Een bult hier en een schram daar, maar dat is nog geen Mefiboseths gestalte. Dan hebben we nodig: Uw stok en Uw staf ondersteune mij. Het werk van een dominee is zangzaad strooien voor pechvogels!
PS: een hersenkraker voor een nadenker: als alle vuilnismannen en alle dominees tegelijkertijd hun werk zouden neerleggen, wie zou u dan het eerst en het meest missen????
*
In het boek 'n Preek zus', 'n preek zo', staat ook wat geschreven over een dominee die in Vriezenveen was geboren. Vaak hebben dominees bij een speciale preek teksten gekozen, die op de klank af toepasselijk waren voor het ogenblik. In dit boek worden daar veel voorbeelden van gegeven. Hier enkele voorbeelden.
De predikant met de voor zijn ambt onplezierige naam Swam, die in 1784 te Tjamsveer bij Appingedam stond en daar een beroep naar Vriezenveen 'in zijn Vaderlant Overyssel' ontving, nam dat met graagte aan, predikende over Genesis 31: 3: Keert weder tot het land uwer vaderen en tot uw maagschap.
*
Toen de gereformeerden te Middelburg hun laatste dienst in de Gasthuiskerk hielden, preekte Ds. D. Ringnalda over Mattheüs 25: 10: En de deur werd gesloten. Tien jaar later ging de deur echter weer open; de kerk was aan de christelijk gereformeerden verkocht. De onder ons bekende professor Wisse, te Middelburg geboren, begon in 1941 in deze kerk, met een toepasselijke tekst zijn bediening met de woorden: En Hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was.
*
Na de bevestigingdienst in oktober 1996, geleid door mijn vriend Ds. J. Harteman, hoorden we hoe een familie, door het verkeer opgehouden, te laat bij de Bethelkerk aankwam. Ze arriveerden ruim een half uur te laat. Ze konden niet naar binnen omdat de kerkdeur dicht was. Dat vonden we echt erg jammer voor hen. 's Avonds heb ik toen de intredetekst genomen uit Mattheüs 25: 10: En de deur werd gesloten. Misschien weet u zich deze tekst nog te herinneren. De achtergrond van deze tekst verneemt u hierbij.
*
In 1906 werd ds. A. Rolloos in het ambt bevstigd te Beetgum door ds. H. Thomas van Berlikum. Ds. Thomas wist, dat Beetgum een jaartraktement van duizend gulden aan de nieuwe predikant zou uitbetalen. Daarom preekte hij over Hooglied 8: 12: De duizend zilverlingen zijn voor u, o Salomo.