Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Ik meen met mijn verjaardag een bijzonder verjaardagsgeschenk gekregen te hebben.
Toen  mijn vrouw daags na de verjaardag haar kippen ging verzorgen (ze heeft 3 kippen en een haan en nog 2 tortelduiven en 4 zebravinken in een hokje met een ren) lag er in het legnest van de kip een heel groot ei. Opgewonden kwam ze er mee in huis. Kijk eens man, wat een groot ei er in het kippenhok lag. Het was een ei van een soort struisvogel. Er zaten twee kleine gaatjes in waardoor het binnenste er was uitgeblazen. Het was dus een lege dop. Wat zou die lege dop te betekenen hebben? Ik hoop dat diegene die het er ingelegd heeft nog uitleg komt geven over de betekenis van de lege dop. We vatten het heel positief op en kunnen het als grap erg waarderen. Toch kunnen de gedachten aangaande een lege dop zich vermenigvuldigen. Aan de ene kant zijn we geestelijk als een lege dop. Het leven is er uit door de val in Adam. We zijn van nature geestelijk arm. Dood in zonden en in misdaden. God heeft ons niet als een lege dop geschapen, maar naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. En waar de Heere niet meer in is, is alles leeg en loos. Terwijl aan de andere kant gezegd moet worden dat die lege dop gevuld is met zonde en ongerechtigheid. Vol met de wereld en haar begeerlijkheid. Vol met de duivel en alles wat ons vlees kan bekoren. En zo uit een lege dop geen kuiken meer voort kan komen, zo kan er uit de mens van nature ook geen leven voor God meer komen. Dus boven de lege dop en de gevulde dop met de zonde, staat geschreven: tenzij gijlieden wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet zien.
Zo brengt de lege dop mij bij Johannes 3. Nicodemus was in eigen oog een met godsdienst gevuld ei, waar geen leven in lag. Terwijl hij juist meende het leven te kennen. Er moest een Godsdaad in zijn leven plaatsvinden. Hij moest van Boven geboren worden, uit God geboren worden. En dat nieuwe leven kon hij zelf niet in de lege dop werken. En zo is het nog. De prediking van de lege dop is voor mij de belijdenis dat het alles van Gods kant moet komen, uit vrije genade alleen. En dat is een Drie-enig Godswerk. Zo kan een lege dop een liefdevolle verwijzing inhouden om nooit iets goeds in de mens te leggen en daarin voort te gaan om dat te verkondigen. En dat de Heere nu een lege dop in zichzelf wil gebruiken om Zijn Woord te verkondigen. Niets uit de mens; het is alles uit Hem. Schenke de Heere de beleving daarover in uw/jou en mijn hart, bij aanvang en voortgang.