Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Dwaallichten in China
 
Hoe belangrijk het zuiver onderwijs aan de jeugd van de gemeente is blijkt uit wat we lazen over de gemeenten in China.
Veel Chinese christenen zijn als schapen zonder herder en vallen ten prooi aan ketterijen. Diverse brieven uit China maken melding van dwalingen binnen de gemeenten. Waarbij wordt opgemerkt: het is ontmoedigend te zien welke schade de dwalingen aanrichten.
Wat zijn dwaallichten? In 1995, meldt een briefschrijver, kwamen "twee slechte mensen" in de gemeente die claimden engelen te zijn. Ze noemden zichzelf Licht uit het Oosten en deden de meerderheid van de gemeenteleden struikelen. Zelfs de voorgangers verlieten hun werk en lieten diverse gemeenten aan hun lot over.
De "engelen" hadden namelijk gezegd dat de deur der genade op slot is en dat het daarom niet meer nodig is het Evangelie te verkondigen. Het enige wat volgens hen te doen stond, is wachten tot de wederkomst. Zij die de "engelen' volgden, zouden ook zelf engelen worden, beweerde het tweetal.
Een andere gemeente klaagt dat verwarring ontstond door twee vrouwen die zeiden Gods dienstmaagden te zijn die waren gekomen om de gemeente ,,te bevochtigen met Gods wegen."
Vervolgens bestempelden ze alles wat ze in de gemeente tegenkwamen als "ketterij." Ze eisten al de inkomsten van de gemeente voor zich op, om het Evangelie te verkondigen. In plaats van liefde tot elkaar ontstond roddel over allerlei zaken.
Veel christenen in China hebben weinig kennis van de fundamentele waarheden van het geloof. Vooral voor hen die nog niet zo lang christen zijn is het moeilijk om het onderscheid te kunnen maken tussen de gezonde leer en tussen hen die ketterijen verkondigen. Wie als jong christen verkeerd onderwijs krijgt, wordt gemakkelijk bedrogen Velen staan zwak, door hun geringe kennis in de verdediging tegen ketterijen. De satan maakt hier misbruik van. Hij richt zich op de zwakke plekken van de kerk: het gebrek aan herders en het tekort aan Bijbels en geestelijke lectuur.
Dit laatste is niet van toepassing op ons vaderland en toch is er grote geestelijke onkunde. Ketterijen worden openlijk van de kansels verkondigd en gretig aangenomen. Ook binnen het reformatorisch erfdeel komen steeds meer ketterijen naar voren. We hebben daarom de roeping om biddend met Gods Woord bezig te zijn ook naar de jeugd toe.
Onze jeugd mag nog de grondslagen van de zuivere waarheid worden bijgebracht zoals verwoord in het bekende boekje van Ds. Hellenbroek. Ofschoon we tendensen waarnemen waarbij deze grondslag niet meer wordt aanvaard. Meestal is dat het begin van een zoeken naar een andere leer, waarbij nog iets van de mens overblijft om mee te werken aan z'n zaligheid.
Zegene de Heere de arbeid onder onze jeugd en Hij schenke bekering tot grootmaking van Zijn deugden.