Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Simson tegenover neutraliteit
 
Simson heeft zich na de strijd tegen de Filistijnen terug getrokken in de eenzaamheid. Hij vindt een schuilplaats in een kloof van de rots Etam. Het zou een rust zijn van korte duur. Alleen komt de strijd nu van een zijde die hij niet zal hebben verwacht. Een strijd van binnen uit. Wat gebeurt er? Wel, de Filistijnen vallen met een groot leger Juda binnen. Zij willen een einde maken
aan de aanslagen door Simson gepleegd, gekomen om hem gevangen te nemen en te doden. Zij zijn vastbesloten om hem onschadelijk te maken. We lezen ervan in Richteren 15: 9: 'Toen togen de Filistijnen op, en legerden zich tegen Juda, en breidden zich uit in Lechi."        .
Het bericht van deze aanval brengt in Juda een panische schrik te weeg. Een dodelijke vrees grijpt hen aan. Wat moeten zij nu doen? Terugslaan is onmogelijk, zij hebben geen zwaarden en spiesen meer. We zouden mogen verwachten dat zij zich zouden wenden tot Simson, hij is toch hun verlosser? Juda gaat in onderhandeling met de Filistijnen en stellen hun de vraag: Waarom zijt gijlieden tegen ons opgetogen? Wat is de rede van uw inval? De Filistijnen komen er voor uit, dat het hun alleen om Simson te doen is. Als zij hem maar in hun vingers hebben zijn ze tevreden. Het gaat om Simson, die moet gestraft worden voor zijn daden. Wat doen nu de inwoners van Juda? Ze zijn het met de Filistijnen eens. Zij beschouwen Simson niet als richter, maar als een opstandeling. Het is door zijn daden dat zij in moeilijkheden zijn gebracht. Ze zijn het eens met de Filistijnen: deze man moet worden gevangen genomen. Ze nemen het zelfs op zich om Simson gevangen te nemen. Ze weten zijn schuilplaats. Met drieduizend mannen gaan ze naar de rots van Etam.
Jonge vrienden, hier vinden we de houding van de neutraliteit. Dat betekent: jezelf afzijdig houden, in een bepaalde zaak geen partij kiezen. Vrienden, als christelijke jongeren leven we als minderheid in een heidense staat. In steeds meer gevallen wordt er een positief christelijke houding van jullie verwacht. De Heere geve maar veel gebed in deze om niet te worden meegezogen door de geest van de neutraliteit. Zo gaat het immers vandaag. Vergeten we het niet: Wie neutraal wil blijven, wordt toch tot een beslissing gedwongen en komt in het kamp van de .vijanden terecht. Die valt in de handen van de onbesneden Filistijnen. Wie niet vóór is moet tégen zijn. Op allerlei manieren proberen we daar een weg tussendoor te vinden. Helaas, die is er niet.
Velen willen als neutraal christen leven. Van Dale's woordenboek zegt ervan: dat zijn zij die ten aanzien van de christelijke kenmerken der westerse beschaving geen standpunt innemen.
Als het over de kenmerken gaat van ons christen zijn naar buiten toe, sluiten velen een verbond met de Filistijnen. Het deed mij goed in de vakantietijd gezinnen en ook jongeren tegen te komen die als zodanig herkenbaar waren. Het valt op in deze tijd, waar je ook komt. De apostel Paulus viel het ook al op in zijn dagen waardoor hij schreef: velen wandelen anders. Vele voorgangers van onze gemeenten bezwijken voor de afgod van de neutrale houding. Ze zijn in de kleding niet herkenbaar meer. De één had in de vakantietijd de skilatten onder zijn schoenen gebonden en vermaakte zich in de sneeuw en een ander werd ontmoet in een sportkostuum. Ze willen nog wel het etiket van "rechtsbevindelijk" dragen, maar voelen zich bij ons niet thuis. Waarom niet? We zijn in hun ogen te wettisch en te star. De eeuwigheid zal het openbaren. Op een ambtsdragervergadering waren de mannen in het zwart gekleed. Herkenbaar, geen neutraal kostuum. Ik voelde me er tussen thuis. Een neutrale houding is een onchristelijke houding.
We keren weer terug naar Juda. Zij ondernemen een lafhartige krijgstocht naar de rots van Etam om Simson te grijpen en over te leveren. Zij wilden voor alles de vrede bewaren. Het was echter een schijnvrede. Nu zij in die lieve vrede bedreigd worden, zijn ze tot alles in staat, zelfs om hun richter uit te leveren. Ze willen vrede, rust en leven. Ze zijn bereid om zich van die onruststoker te ontdoen. Wat bezielde hem om de Filistijnen te prikkelen om actie te ondernemen tegen hen? Hem zullen zij als een zoenoffer aanbieden om de Filistijnen tevreden te stellen. Dan keert de rust weer terug in hun landpalen. Weg met deze, kruist Hem. Dit is het beeld van vele ontaarde christenen, die voor alles de vrede willen bewaren en goede maatjes met de wereld willen blijven. Desnoods verloochenen ze daarvoor hun Heere en Heiland, hun principes. Wie een vriend van de wereld wil zijn wordt een vijand Gods genaamd. Laffe christenen die naar de pijpen van de wereld dansen, zodra de wereld een boos gezicht trekt. Het gedrag van Juda zij ons ter waarschuwing
en niet ter navolging. Hoe moeilijk het ook kan zijn op je werk, op school of in de kazerne, wees getrouw aan het Woord des Heeren. Daar rust zegen op.